koninklijke onderscheiding John Brugmans

Onderscheiding John Brugmans

Waarom heeft John Brugmans, geboren 1 februari 1965 in Erp recht op een koninklijke onderscheiding. John is de grote kar trekker van carnavals vereniging De heikneuters uit Mariahout. In 1998 is hij lid geworden van deze club en ging meteen in de jeugdcommissie. Van 1998 tot 2011 heeft hij hier in gezeten, waarvan 11 jaar als voorzitter. Hier heeft hij heel veel energie in gestoken. Hij heeft de jeugdactiviteiten naar een hoog niveau gebracht. In het verleden was het moeilijk om de jeugd enthousiast te krijgen om mee te doen. Door de enorme inzet van John doet nu zo goed als, heel groep 8 jaarlijks mee aan de carnavalsactiviteiten. Prins, Prinses, Adjudant, Hofdame, Nar en soms wel een raad van 24.Van de ouders krijgen we vaak complimenten voor het feit dat we de jeugd zo bij alles betrekken.

En dan natuurlijk de miniplaybackshow die geweldig goed gaat en waarbij bijna alle leerlingen van de basisschool mee doen. Ook is o.l.v. John de strippenkaart ingevoerd. Met de strippenkaart kon de jeugd voor een gereduceerde prijs snoep, chips of drank kopen tijdens al de activiteiten. Dit om te zorgen dat alle kinderen mee konden doen.

Als je jeugdvoorzitter bent, dan zit je ook automatisch in het hoofdbestuur van de club. Dus zit hij in het bestuur van C. V. De Heikneuters van 1998 tot heden. Oftewel komend jaar zit John 22 jaar in het bestuur. Eerst als bestuurslid en sinds 2012 als voorzitter. John is een voorzitter die zich met hart en ziel inzet voor de club. Hij regelt alles prima en houd goed contact met alle commissies. Van deze commissies en dat zijn er minimaal 12 houdt hij alle draaiboeken bij en zorgt dat die elk jaar up to date zijn. Hij heeft altijd aandacht voor al onze leden. Zijn er ergens problemen dan heeft hij een luisterend oor en probeert het zo snel mogelijk op te lossen.

Vaak wordt hij ook gezien als tussenpersoon van de dansmariekes, Grottendorfer blaaskapel, Hoge Raad en Sambaband Heisa

Als voorzitter zit je ook in de prinsencommissie. Deze zoekt met enkele andere gekozen leden van de club de “nieuwe Prins’’

Hij zit elk jaar in de commissie die de “Heikneuter van het jaar” uitzoekt. Tijdens de brunch, maandag morgens met carnaval onthuld John met een mooi en goed verhaal de Kneuter van het jaar.

Regelt mede de afspraken met de horeca in mariahout, waaronder buurthuis, Bo&zo, Oranjebar en de Pelgrim zodat we al onze activiteiten kunnen organiseren.

Verschillende keren per jaar heeft hij overleg met gemeente om alles goed af te stemmen.

Organiseert enkele keren per jaar overleg met de andere carnavalsclubs om alles op elkaar afte stemmen.

Met ziekenbezoek gaat hij mee met de Hoogheden en zorgt dan voor de foto's.

Heeft altijd oog voor de oudere jeugd en probeert ze overal bij te betrekken en te stimuleren om te komen en om ze zelf dingen te laten organiseren.
In deze is John heel belangrijk om ook in de toekomst ons dorp oftewel ‘het Heidurp’ leefbaar te houden.

Omdat er altijd ontzettend veel geregeld moet worden in een carnavalsjaar kreeg hij de eer om in 2009 zelf prins te worden. Zodat hij een keer niks zelf hoefde te regelen.

Mede dank zij de geweldige ondersteuning van carnavals vereniging

"de Heikneuters" en met name door de voorzitter van de vereniging "de heikneuters" dhr. John Brugmans kan de KBO elk jaar hun leden een geweldige carnavals avond aanbieden. Deze avond is elk jaar een groot succes en is niet meer weg te denken in de Mariahoutse gemeenschap, meer dan 200 senioren vinden hierin een zeer gezellige avond.

John is medeoprichter Sambaband Heisa. Voorsteller Jolanda van de Ven Aantal uren per week 4/6

In 2011 is mede door en onder leiding van John de Heisaband opgericht. Na het zien van een heisaband uit Mierlo is het idee geboren om ook een Heisaband op te richten i Mariahout. John was een van de kartrekkers. Leden zoeken. Instrumenten werden aangeschaft. Als voorzitter besloot hij samen met het bestuur om geld van de vereniging beschikbaar te stellen voor de aankoop van instrumenten. John zocht ook mee om oefenruimte te vinden wat ook lukte.  Ook werd er een leraar gevonden om les te geven. Er werd een reglement opgezet en Sambaband Heisa kon beginnen met repeteren en een jaar later hadden ze hun eerste optreden. Nog steeds is de band heel actief en treed regelmatig op verschillende gelegenheden. Op dit moment bestaat Sambaband Heisa uit 15 actieve leden.

Ball- inn niet meer weg te denken uit Mariahout. Deze vriendengroep hebben wij enkele jaren deelgenomen aan de optochten in de regio. Door de veranderende regelgeving hebben zij in 2017 besloten om hier mee te stoppen. Hierover zijn zij destijds in gesprek geraakt met John Brugmans. Hij gaf aan dat de carnavalsclub het jammer vond om de jeugd uit de eigen kern kwijt te raken en of hun nog ideeën hadden om de jeugd in eigen kern te houden. Samen met John en enkele andere leden van de carnavalsclub zijn zij het gesprek aangegaan. Uit deze gesprekken is Ball-ln Mariahout ontstaan. John heeft in de opstart ondersteunt in onder andere de gesprekken en onderhandelingen met Stichting Vierbinden.

Verder als er in Mariahout ook maar iets te doen is dan is John van de partij.

Werk - John werkt sinds 1 januari jongstleden bij Hendriks SGR als calculator, werkvoorbereider. Waar hij als een betrokken medewerker, prettig in omgang en collegiaal persoon wordt gezien.

Dit zijn heel veel dingen waar een ontelbaar vrijwillige uren in zitten. Dit alles heeft John al waar gemaakt. Dit is echt een geweldige prestatie maar dit alles kan niet zonder zijn echtgenote Rianne en de kinderen Stan en Vera die altijd volledig achter hem staan.

Namens Carnavals vereniging de Heikneuters willen wij John feliciteren en zeggen proost op de jaren die nog komen gaan……