Jaarvergadering 2021 C.V. de Heikneuters Mariahout

Graag willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 6 september 2021 aanvang 20.00 uur
in het Buurthuis van Mariahout aan de Bernadettestraat 43.

Denk aan de corona maatregelen die nog van kracht zijn!

Agenda jaarvergadering:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering 2020.
 3. Mededelingen.
 4. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
 5. Kasverslag door de Penningmeester.
 6. Goedkeuring kascontrole en verkiezing van de nieuwe kascontrole.
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:
  Alexander van de Ven en John Brugmans.
 8. Nieuwe leden voor het bestuur kunnen zich opgeven bij één van de leden van het bestuur, tot aanvang van de vergadering.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting vergadering


Met vriendelijke groet,

Bestuur CV de Heikneuters.