Jaarvergadering 2022 C.V. de Heikneuters Mariahout

Graag willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 16 mei 2022 aanvang 20.00 uur
in het Buurthuis van Mariahout aan de Bernadettestraat 43.

Agenda jaarvergadering:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering 2021.
 3. Mededelingen.
 4. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
 5. Kasverslag door de Penningmeester.
 6. Goedkeuring kascontrole en verkiezing van de nieuwe kascontrole.
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar is Paul Willems
  Aftredend en niet herkiesbaar Alexander van de Ven.
 8. Nieuwe leden voor het bestuur kunnen zich opgeven bij één van de leden van het bestuur, tot aanvang van de vergadering.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting vergadering
   

Tot ziens op 16 mei.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur CV de Heikneuters.