Privacy beleid

Beste leden en begunstigers van CV De Heikneuters,

Eerder dit jaar is de nieuwe Europese wetgeving over persoonsgegevens en het verwerken ervan in werking getreden. Wij als vereniging moeten daar op ons niveau ook aan voldoen. Wij moeten zorgvuldig en veilig omgaan met uw gegevens. Ook hebben wij de plicht om u op de hoogte te brengen van ons beleid hoe wij omgaan met uw privacy gevoelige persoonsgegevens. Onze privacy verklaring is te vinden op onze website.

De gegevens die u door middel van een inschrijfformulier aan onze vereniging heeft gegeven zijn als u ingeschreven bent als lid:

  • Uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en mogelijk telefoonnummer.

· Deze gegevens hebben we nodig om u of uw kind te registreren als lid.

  • Ook vragen we om een telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen informeren.

Namen van vrijwilligers die aan onze vereniging zijn verbonden worden geregistreerd om te gebruiken bij diverse activiteiten en een uitnodiging te kunnen sturen voor een vrijwilligersfeest. We bewaren deze lijst met als doel onze vrijwilligers te kunnen informeren over interessante activiteiten.

Op het mutatieformulier wordt aan nieuwe leden gevraagd of u bezwaar heeft tegen het maken en publiceren van foto materiaal in een plaatselijke krant of gebruik voor de eigen vereniging. Wanneer u hiervoor toestemming gegeven heeft, kunt u zich altijd bedenken. U geeft dit dan bij de secretaris aan en die zal uw inschrijving daarop aanpassen.

Aan bestaande leden en begunstigers verzoeken wij begaand formulier in te vullen. Gelieve dit formulier ingevuld retour te geven. Je mag het formulier getekend afgeven aan Mari van Eijndhoven, Knapersven 8, 5738 PC Mariahout en/of retour       e-mailen naar carnaval@heikneutersmariahout.nl

Uw gegevens worden niet aan derden door gegeven.

Na eventuele opzegging worden de gegevens gearchiveerd. De persoonsgegevens moeten worden verwijderd op verzoek van het oud-lid/begunstiger of bij diens overlijden. Als de informatie die wij van u hebben niet klopt of u verlangt verwijdering van deze informatie dan geeft u dat aan bij de secretaris. Die zal binnen een maand de gegevens aanpassen of vernietigen. Als u een klacht heeft over het verzamelen of bewaren van uw gegevens kunt u dit aangeven bij de secretaris en met hem bespreken hoe u uw gegevens wil aanpassen. Als u na deze uitleg nog vragen hebt, stel ze dan gerust.                Wij geven deze informatie graag aan u.

John Brugmans                                           Mari van Eijndhoven

Voorzitter                                                     Secretaris (en gegevensverwerker)